Dogma Dance 1&2

Dogma Dance 1 was about dancing to music with lyrics. Performed at Perfect Performance, Kulturhuset, Stockholm 2003

Dogma Dance 2 was about clothes used in dance performances and was performed at Röda Sten, Göteborg during Dans – och teaterfestivalen 2004.

DOGMA DANCE

The art of dance is becoming a slave under heavy technic, never ending repetitions and unmelodic, boring art-music. The time has come to form a rescue- action.

Dogmadance is not interested in entertaining or creating something good.

Dogmadance is only after a true and simple expression.

Every Dogma Danceparty will only take place once.

Here are 10 rules made in the purpose of bringing back simplicity to the world of dance.

1. The lighting should be functional and if possible with no changes.

Filters are not aloud.

2. Use the simplest technical equipment that is possible. No videoprojectors, dvd-players

or other kind of difficult and expensive technic.

3. If music is being used you have to use the full lenght of the music.

Only pop-music is aloud.

4. Few or no rehearsals.

5. The dancers make their own material. No unnecessary eqvilibristic movements.

6. The dancers are wearing their own clothes which they choose themselves.

7. Everything that takes place on stage must be thoroughly shown to the audience.

8. If props are needed they should be brought by the dancers.

9. The dancers have no roles, but are always themselfes on stage

10. The choreographer must not be credited.

Furthermore I swear as a choreographer to refrain from personal taste!

I am no longer an artist. I swear to refrain from creating a ”work”,

as I regard the instant as more important than the whole.

Stockholm 2003-03-18

Gunilla HeilbornDogma Dans 1 behandlade dans till musik med text.

Uppfördes på Perfect Performance på Kulturhuset, Stockholm 2003

Dogma Dans 2 tog upp kläder inom dansen och visades på Röda Sten, Göteborg

under Dans – och teaterfestivalen 2004.

DOGMA DANS

Danskonsten håller på att förslavas under tung teknik,

ändlösa repetitioner och svårlyssnad konstmusik.

Det är dags för en räddningsaktion.

Vi sätter därför nu upp ett antal sceniska regler som vi alla måste underkasta oss..

Vi är på jakt efter sanningen.

Är det här sanna rörelser?

Dogmadans är inte ute efter att roa er.

Dogmadans är ute efter det sanna uttrycket.

Dogmadansarna vill dansa till bra musik.

Varje Dogma Dansparty sker endast en gång.

Dogma Dansparty 1 kommer att koncentrera sig på dans till musik med text.

REGLER:

1. Fast ljus. Inga filter är tillåtna.

2. Enklast tänkbara teknik. Inga videoprojektioner, dvdskivor eller annan svårbemästrad och dyr teknik.

3. Om musik ska hela låtar användas.. Endast populärmusik är tillåten.

4. Få eller inga repetitioner.

5. Dansarna gör sitt eget material. Inga onödigt ekvilibristiska rörelser.

6. Dansarna har sina egna kläder och sköter ev. smink själva.

7. Allt som sker på scenen ska redovisas.

8. Eventuell rekvisita tillhandahålles av dansarna.

9. Dansarna har inga roller, utan är sig själva på scenen.

10. Ingen credit till koreografen.

Dessutom svär jag som koreograf att avstå från all personlig smak.

Jag är inte längre en konstnär. Jag svär att avstå från att skapa ett ”verk”,

eftersom jag ser ögonblicket som viktigare än helheten.

Mitt högsta mål är att tvinga sanna rörelser ur mina dansare.

Jag svär att göra detta med alla tillgängliga medel och på bekostnad av all god smak

och alla estetiska hänsynstaganden.

Stockholm 2003-03-18

Gunilla Heilborn